Verb details

Word:givegive 
Meaning:'iddaiicddY  إدّى

Perfect

for actions that happened in the past

EnglishEgyptian
I gave'ana 'ideetaacnaa iicdyt أنا َ إديت
We gave'ihna 'iddeenaiicHnaa iicddynaa إحنا َ إدّينا
You(m) gave'inta 'iddeetiicnta iicddyt إنت َ إدّيت
You(f) gave'inti 'iddeetiiicnti iicddyty إنت ِ إدّيتي
You(pl) gave'intu 'iddeetuiicntoo iicddytoo إنتوا إدّيتوا
He/it(m) gavehuwa 'iddahuwa iicddY هـُو َ إدّى
She/it(f) gavehiya 'iddeethiya iicddyt هـِي َ إدّيت
They gavehumma 'idduhumma iicddoo هـُمّ َ إدّوا

Imperfect

used with modals (must, should, could, want to...

EnglishEgyptian
I might give'ana yimkin addiaacnaa yimkin aaddy أنا َ يـِمكـِن ا َدّي
We might give'ihna yimkin niddiiicHnaa yimkin niddy إحنا َ يـِمكـِن نـِدّي
You(m) might give'inta yimkin tiddiiicnta yimkin tiddy إنت َ يـِمكـِن تـِدّي
You(f) might give'inti yimkin tiddiiicnti yimkin tiddy إنت ِ يـِمكـِن تـِدّي
You(pl) might give'intu yimkin tidduiicntoo yimkin tiddoo إنتوا يـِمكـِن تـِدّوا
He/it(m) might givehuwa yimkin yiddihuwa yimkin yiddy هـُو َ يـِمكـِن يـِدّي
She/it(f) might givehiya yimkin tiddihiya yimkin tiddy هـِي َ يـِمكـِن تـِدّي
They might givehumma yimkin yidduhumma yimkin yiddoo هـُمّ َ يـِمكـِن يـِدّوا

Bi-Imperfect

for actions happening now and habitual actions

EnglishEgyptian
I give'ana baddiaacnaa baddy أنا َ بـَدّي
We give'ihna biniddiiicHnaa biniddy إحنا َ بـِنـِدّي
You(m) give'inta bitiddiiicnta bitiddy إنت َ بـِتـِدّي
You(f) give'inti bitiddiiicnti bitiddy إنت ِ بـِتـِدّي
You(pl) give'intu bitidduiicntoo bitiddoo إنتوا بـِتـِدّوا
He/it(m) giveshuwa biyiddihuwa biyiddy هـُو َ بـِيـِدّي
She/it(f) giveshiya bitiddihiya bitiddy هـِي َ بـِتـِدّي
They givehumma biyidduhumma biyiddoo هـُمّ َ بـِيـِدّوا

Ha-Imperfect

for actions that will happen in the future

EnglishEgyptian
I will give'ana haddiaacnaa haddy أنا َ هـَدّي
We will give'ihna haniddiiicHnaa haniddy إحنا َ هـَنـِدّي
You(m) will give'inta hatiddiiicnta hatiddy إنت َ هـَتـِدّي
You(f) will give'inti hatiddiiicnti hatiddy إنت ِ هـَتـِدّي
You(pl) will give'intu hatidduiicntoo hatiddoo إنتوا هـَتـِدّوا
He/it(m) will givehuwa hayiddihuwa hayiddy هـُو َ هـَيـِدّي
She/it(f) will givehiya hatiddihiya hatiddy هـِي َ هـَتـِدّي
They will givehumma hayidduhumma hayiddoo هـُمّ َ هـَيـِدّوا

Imperative

telling somebody to do something

EnglishEgyptian
You(m) give!'iddiiicddy إدّي
You(f) give!'idditiicddit إدّ ِت
You(pl) give!'idduiicddoo إدّوا