Word details

Word: badaaAabaDaaAaö  بـَضا َعـَة
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:possessions: storage
Usage: occasionally

Forms

badaaAabaDaaAaö pl بـَضا َعـَة

Meanings

ENwareswares noun

Similar words

MSbidaaAabiDaaAaö noun بـِضا َعـَة
MSbadaaAabaDaaAaö noun بـَضا َعـَة
EGmahal bidaaAa mustAamilamaHal bi-DaaAaö mustAamilaö noun مـَحـَل ب ِضا َعـَة مـُستعـَمـِلـَة
MSbidaAabiDaAaö noun بـِضـَعـَة
EGbadeehibadyhy adjective بـَديهي