Word details

Word: badaa'iAbaDaayciA  بـَضا َئـِع
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:possessions: storage
Usage: occasionally

Forms

badaa'iAbaDaayciA pl بـَضا َئـِع

Meanings

ENwareswares noun

Similar words

MSbidaaAabiDaaAaö noun بـِضا َعـَة
MSbida'AbiDaaycA noun بـِضا َئع
MSbadaa'iAbaDaayciA noun بـَضا َئـِع
MSdaaADaaA verb ضا َع
EGdaayiADaayiA adjective ضا َيـِع