Word details

Word: daaADaaA    ضا َع
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: verb
Thesaurus:intellect: search
Usage: regularly

Forms

daaADaaA p ضا َع
yideeAyiDyA imp يـِضيع
daayiADaayiA act ضا َيـِع
mitdaaAmitDaaA pass مـِتضا َع

Meanings

ENloselose verb

Similar words

MSdaaADaaA verb ضا َع
MSdaaADaaA verb ضا َع
MSraaAraaA verb را َع
MSdaaAafDaaAaf verb ضا َعـَف
EGmudaaAifmuDaaAif adjective مـُضا َعـِف