Word details

Word: gadaAgadaA  جـَد َع
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: adjective
Thesaurus:character: help
Usage: regularly

Forms

gadaAgadaA m جـَد َع
gadaAagadaAaö f جـَد َعـَة
gidaAaengidaAaen pl جـِد َعا َن

Meanings

ENhelpfulhelpful adjective

Similar words

EGgadaAgadaA adjective جـَد َع
EGgadaAgadaA adjective جـَد َع
EGgaeAgaeA verb جا َع
EGgaAaengaAaen participle جـَعا َن
EGshukran giddanshukraaN giddaeN expression شـُكراً َ جـِدّاً َ