Word details

Word: AalaAalY   عـَلى
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: preposition
Thesaurus:possessions: transfer
Usage: daily

Forms

AalaAalY  عـَلى

Meanings

ENforfor preposition

Similar words

MSAala baAdAalY baAD preposition عـَلى بـَعض
MStisbah Aala cheertiSbaH AalY Kyr expression تـِصبـَح عـَلى خير
MSwa Aala zalikwa AalY dhalik adverb و َ عـَلى ذ َلـِك
MSAala shart 'innAalY sharT iicnn conjunction عـَلى شـَرط إنّ
MSAalaAalY preposition عـَلى