Word details

Word: raaAi ba'arraaAy baqar  را َعي بـَقـَر
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:work: trade
Usage: understood

Forms

raaAi ba'arraaAy baqar m را َعي بـَقـَر

Meanings

ENcowboycowboy noun

Similar words

MSraaAi ba'arraaAy baqar noun را َعي بـَقـَر
EG'iddi ba'sheeshiicddy baqshysh verb إدّي بـَقشيش
MSAabqariyyaAabQariyyaö noun عـَبقـَر ِييـَة
EGAaerif biAaerif bi adjective عا َر ِف بـِ
EGbarmeel zibaelabarmyl zibaelaö noun بـَرميل ز ِبا َلـَة