Word details

Word: ya ... yayaa ... yaa  يا َ ٫٫٫ يا
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element:
Thesaurus:intellect: logic
Usage: occasionally

Forms

ya ... yayaa ... yaa  يا َ ٫٫٫ يا

Meanings

ENeither ... oreither ... or conjunction

Similar words

EGya ... yayaa ... yaa  يا َ ٫٫٫ يا
EGmiya miyamiyaa miyaa expression مـِيا َ مـِيا
EGya rayyisyaa rayyis expression يا َ ر َييـِس
EGyalla beenayallaa bynaa imperative يـَلّا َ بينا
EGya rabbyaa rabb expression يا َ ر َبّ